wordki.pl - nauka słówek
Jak dokonać morderstwa doskonałego
autor: Sosenka00
destructionzniszczenie
droughtsusza
faminegłód
firepożar
bush firepożar buszu
forest firepożar lasu
floodpowódź
hurricanehuragan
natural disasterklęska żywiołowa
tornadotornado, trąba powietrzna
tsunamitsunami
vulcanic eruptionwybuch wulkanu
volcanowulkan
destroyzniszczyć
eruptwybuchnąć
floodzalać, zatopić
rattlegrzechotać, stukotać
shakezatrząść się
starveumierać z głodu
the river burst its banksrzeka wystąpiła z brzegów (xd wylała się mówi)
acid rainkwaśny deszcz
aerosolareozol
atmosphereatmosfera
biodegradableulegający biodegradacji
car exhaust fumesspaliny
carbon dioxidedwutlenek węgla
climate changezmiana klimatu
coalwęgiel
conservationochrona przyrody/środowiska
consumerismkonsumpcjonizm
consumptionkonsumpcja
deforestationwylesianie, deforestacja
disposablejednorazowego użytku
endangered specieszagrożone gatunki
energy-savingenergooszczędny
environmentśrodowisko naturalne
environmentaldotyczący środowiska
environmentalistekolog
extinctwymarły
extinctionwyginięcie/wymarcie
in danger of/ at risk of extinctionzagrożony wyginięciem
on the brink of extinctionna granicy wymarcia
the best boyfriend in the universeBartek
fall in temperaturespadek temperatury
global warmingglobalne ocieplenie
gravitygrawitacja
greenhouse effectefekt cieplarniany
habitatsiedlisko (gatunku)
heatciepło, gorąco
industryprzemysł
landfill/dumpwysypisko śmieci
leadołów
litterśmieci
natural resourceszasoby naturalne
oil spillwyciek ropy
organicorganiczny, naturalny
overfishingnadmierny połów ryb
overpopulationprzeludnienie
ozone layerpowłoka ozonowa
hole in the ozone layerdziura ozonowa
ozone-friendlybezpieczny dla powłoki ozonowej
petrolbenzyna
unleaded petrolbenzyna bezołowiowa
polar ice cappodbiegunowa czapa lodowa
pollutionzanieczyszczenie
air pollutionzanieczyszczenie powietrza
soil pollutionzanieczyszczenie gleb
water pollutionzanieczyszczenie wody
protected speciesgatunki chronione
rainforestlas deszczowy, las tropikalny
recyclingponowne przetwarzanie zużytych produktów, recykling
rise the temperaturewzrost temperatury
smogsmog
steampara
sustainablenienaruszający równowagi ekologicznej
sustainable agriculturerolnictwo zrównoważone
sustainable developmentzrównoważony rozwój
unsustainablenaruszający równowagę ekologiczną
tidalpływowy
tideprzypływ, odpływ
ultra-violet radiationpromieniowanie ultrafioletowe
wasteodpadki
wildlifedzika przyroda
absorbwchłaniać
burnpalić, spalać
enableumożliwiać
generatewytwarzać
melttopnieć
pollutezanieczyszczać
protectchronić
recycleponownie przetwarzać
saveoszczędzać
sustainpodtrzymywać, utrzymywać
become extinctwymierać
burn rubbishpalić śmieci
damage the environmentniszczyć środowisko
destroy resourcesniszczyć zasoby
environmentally friendlyprzyjazny dla środowiska
environmentally friendly productsprodukty ekologiczne
generate CO2wytwarzać dwutlenek węgla
harm the environmentszkodzić środowisku
harmful to the environmentszkodliwy dla środowiska
leave the water runningzostawić odkręcony kran
pass through the atmosphereprzenikać przez atmosferę
pick up litter/clean up littersprzątać śmieci
point sth outwskazywać coś, zwrócić uwagę na coś
prevent global warmingzapobiegać globalnemu ociepleniu
protect the environmentchronić środowisko naturalne
protect wildlifechronić dziką przyrodę
reduce the emission of greenhouse gaseszmniejszać emisję gazów cieplarnianych
save energyoszczędzać energię
save wateroszczędzać wodę
sort rubbishsegregować śmieci
throw sth upwyrzucić coś
turn off the lightwyłączyć swiatło
waste energymarnować energię
waste resourcesmarnować zasoby
clean electricityczysta energia elektryczna
energyenergia
alternative energy sourcesalternatywne źródła energii
geotermal energyenergia geotermalna
nuclear energyenergia nuklearna
renewable energyenergia odnawialna
source of energyżródło energii
total energy consumptioncałkowite zużycie energii
fuelpaliwo
fossil fuelpaliwo kopalniane
hydroelectricityenergia elektryczna z hydroelektrowni
natural gasgaz ziemny
oil/patroleumropa naftowa
powerenergia
electric powerenergia elektryczna
solar powerenergia słoneczna
water powerenergia wodna
wind powerenergia wiatrowa
power plant/power stationelektrownia
hydroelectric power plant/power stationelektrownia hydroelektryczna
solar batterybateria słoneczna
wind farmfarma wiatrowa
wind turbineturbina wiatrowa, wiatrak
be modelled on sthbyć wzorowanym na czymś
burn fuelspalać paliwo
burn petrolspalać benzynę
generate/produce energywytwarzać energię
reflect lightodbijać światło
store watermagazynować wodę