wordki.pl - nauka słówek
30/11/2016 - Angelica - Living under stress
to live at a great paceżyć w szybkim tempie
to adoptprzybrać, przyjąć
stressful lifestylestresujący styl życia
omnipresentwszechobecny
inescapablenieunikniony
to be exposed to sthbyć narażonym na coś
ilnesschoroba
physical deformitykalectwo
unhappy family lifenieszczęścliwe życie rodzinne
lack of moneybrak pieniędzy
misfortunenieszczęście
ti specifywymienić
to be susceptible to stressbyć podatnym na stres
unfriendlynieprzyjazny
driven by a desirenapędzani pragnieniem
to achive successosiągnąć sekces
perfectionismperfekcjonizm