wordki.pl - nauka słówek
wrób3
autor: aviete
stock market trashkryzys rynku
collisionkolizja
iceberggóra lodowa
economic recesionspadek ekonomiczny
unbiasednieobiektywny
hard-hittingskuteczny
sensitiseuwrażliwiający
incisivewnikliwy
revealingujawniający dużo info
uncompromisingbezkompromisowy
well-researcheddobrze sprawdzony, wyszukany
sponsorshipsponsoring
censorshipcenzura