wordki.pl - nauka słówek
Janek Szkoła 03
autor: aska
Are you ready?Jesteś gotowy?
Nice to meet you.Miło mi cię poznać.
Come in!Wejdź!
Me too.Ja też.
Hey you!Hej, ty!
Yes, I'm ready.Tak jestem, gotowy.
Who are you?Kim jesteś?
Hi, I'm Tomek.Cześć jestem Tomek.
Nice to meet you, Tomek.Miło cię poznać Tomek.
There's a garden.Tam jest ogród
There are three bathrooms.Tam są trzy łązienki
There's a kitchen.Tam jest kuchnia.
There are three bedrooms.Tam są trzy sypialnie.
There's a hall.Tam jest hol/przdpokój.
There are stairs.tam są schody.
There isn't a garage.Tam nie ma garażu.
There aren't any windows.Tam nie ma okien.
Are there any windows?Czy są tam jakieś okana?
No, there aren't.Nie, tam ich nie ma.
Yes there are.Tak, są tam.
Is there a blue door?Czy są tam niebieskie drzwi?
No, there isn't. The door is green.Nie, tam ich nie ma. Drzwi są zielone.