wordki.pl - nauka słówek
unit 5 - idiomy
autor: malkon99
as far as I know...z tego co wiem... (i)
as soon as possible...tak szybko jak to możliwe... (i)
at some point...w pewnym momencie... (i)
by the way...swoją drogą... (i)
bye for now...wszystkiego dobrego (na koniec rozmowy)... (i)
for what it's worth...tylko moja opinia, niekoniecznie przydatna... (i)
for your information...dla twojej wiedzy (złej)... (i)
from my point of view...wg mojej opinii... (i)
on the point of...zamierzać... (i)
in my humble opinion...fraza zaczynają opinię mówiącego... (i)
take your point...akcpetować czyjąć (słuszną) ideę... (i)
thanks in advance...być za coś wdzięczny (i)
the point is...chodzi o to... (i)
too much information...za dużo mówimy o kimś i on się czuje nieswojo... (i)
up to a point...do pewnego stopnia... (i)
you only live once! (YOLO)...raz się żyje!... (i)