wordki.pl - nauka słówek
Janek Szkoła 04
autor: aska
I can swim.Umiem pływać.
I can't fly.Nie umiem latać.
You can swim.Ty umiesz pływać.
You can't fly.Ty nie umiesz latać.
He/She/It can swim.On/ona/ono umie pływać.
He/She/It can't fly.On/ona/ono nie umie latać.
We can swim.My umiemy pływać.
We can't fly.My nie umiemy latać.
You can swim.Wy umiecie pływać.
You can't fly.Wy nie umiecie latać.
They can swim.Oni umieją pływać.
They can't fly.Oni nie umieją latać.