wordki.pl - nauka słówek
kl 6 unit 4 lesson 6 English to go
autor: kinga11
they made it uponi to wymyślili
more and morecoraz więcej
that's whyi właśnie dlatego
there's something for everyoneznajdzie się coś dla każdego
i didn't sleep a winknie zmrużyłem oka
that isn't a good ideato nie jest dobry pomysł
what's upco słychać
it can't be trueto nie może być prawda
so whati co z tego
what's the metterco ci dolega
you should see a doctorpowinienieś pójść do doktora