wordki.pl - nauka słówek
Past Simple czasowniki 2
autor: martynka02
forbid forbade forbiddenzabraniać
hide hid hiddenchować się
wear wore wornnosić
tear tore tornrozdzierać
bear bore bornrodzić/znosić
swear swore swornprzyrzekać
sleep slept sleptspać
weep wept weptpłakać
sweep swept sweptzamiatać
keep kept kepttrzymać
meet met metspotykać
feel felt feltczuć
feed fed fedkarmić
leave left leftopuszczać
dream dreamed/dreamt dreamed/dreametmarzyć śnić (2)
read read readczytać
spill spilled/spilt spilled/spilltrozlewać (2)