wordki.pl - nauka słówek
Anatomia i biologia człowieka
autor: Delete
Anatemneinrozcinać, rozczłonkowywać
systema skeletaleukład szkieletowy
systema musculorumukład mięśniowy
systema digestoriumukład trawienny
systema respiratoriumukład oddechowy
systema urogenitaleukład moczowo-płciowy
systema endocrinumukład dokrewny
splanchologianauka o trzewiach
ontogenezaistnienie jednostkowego życia od jego początku do jego końca
osteologianauka o kościach
artrologianauka o stawach
syndesmologianauka o więzadłach i powięzadłach
angiologianauka o układzie naczyniowym
systema nervosumukład nerwowy
neurologianauka o układzie nerwowym
organa sensumnarządy zmysłów
integumentum communepowłoka skórna
dermaskóra
piliwłosy
unguespaznokcie
glandulae cutisgruczoły skóry
glandulae sudoriferaegr. potowe
glandulae sebaceaegr. łojowe
glandulae mammariagr. sutkowy
mammasutek
regiones corporisokolice ciała
caputgłowa
collumszyja
truncustułów
thoraxklatka piersiowa
dorsumgrzbiet
abdomenbrzuch
pelvismiednica
regio perinealisokolica kroczowa
membra2 pary kończyn
axes verticalesosie pionowe y
axes longitudinalesosie długie y
axis principalisoś głowowa
axes transversalesosie poprzeczne x
axes horizontalesosie poziome x
axes sagittalesosie strzałkowe z
plana sagittaliapłaszczyzny strzałkowe y+z
planum medianumpłaszczyzna pośrednia
plana frontaliapłaszczyzny czołowe X+y
plana transversaliapłaszczyzny poprzeczne x+z
plana horizontaliapłaszczyzna pozioma x+z
medialiskierunek przyśrodkowy
lateraliskierunek boczny
medianuspołożenie pośrodkowe
anteriorkierunek przedni płaszczyzny czołowej
pasteriorkierunek tylny płaszczyzny czołowej
superiorkierunek górny płaszczyzny poziomej
inferiorkierunek dolny płaszczyzny poziomej
superficialispołożenie powierzchowe
externuspołożenie zewnętrzne
profunduspołożenie głębokie
internuspołożenie wewnętrzne
proximalispołożenie bliższe
distalispołożenie dalsze
ulnarisbrzeg łokciowy
radialisbrzeg promieniowy
tibialisbrzeg piszczelowy
fibularisbrzeg strzałkowy
dorsalisbrzeg grzbietowy
volarisbrzeg dłoniowy
plantarisbrzeg podeszwowy
cranialisczaszkowy
caudalisogonowy
ossa longakości długie
ossa planakości płaskie
ossa breviakości krótkie
ossa multiformakości różnokształtne
ossa pneumaticakości pneumatyczne
processuswyrostek
condyluskłykieć
trochanterkrętarz
tuberguz
tuberculusguzek
spinakolec
cristagrzebień
linea asperakresa /linia chropowata/
fossadół
sulcusbruzda /rowek/
foramenotwór
canalkanał
substantia compactaistota zbita
substantia spongiosaistota gąbczasta
dipoeśródkościec