wordki.pl - nauka słówek
27/01/2017 - Angelica - Snobbery
snobberysnobizm
negative qualitynegatywna cecha
to pretendudawać
wealthbogactwo
to pay respect to sthodnosić się z szacunkiem do kogoś
to imitatenaśladować
imitativeimitujące
to belongnależeć
to be inclined tomieć skłonności do
inseparablynierozerwalnie
human naturenatura ludzka
to be well-ofbyć dobrze sytuowanym
to be subject to sthpodlegać czemuś
a man of worthczłowiek wartościowy
positive phenomenonpozytywne zjawisko
influencewpływ
phynomenazjawiska
out of sheer snobberyz czystego snobizmu
proneskłonny
in voguew modzie, modny
the latest ragenajnowsza moda
to copykopiować, naśladować
to accept uncriticallybezkrytycznie przyjmować
noble ancestorsszlachetnie urodzeni przodkowie
to confesswyznać
to descendpochodzić, wywodzić się z
desirepragnienie
to achive successosiągnąć sukces
to fulfill one's ambitionsspełniać swoje ambicje
to suppress the failureukrywać, przemilczać porażkę
to pretendudawać
to be a terrible snobbyć okropnym snobem
to keep up appearancesdbać o pozory
to be impressionablełatwo ulegać wpływom
to be vainbyć próżnym
to put on airsudawać coś, zadzierać nosa
to show offpopisywać się
to be conceitedbyć zarozumiałym
to have a high opinion of oneselfmieć duże wyobrażenie o sobie, wysokie mniemanie
to be self-assertivewywyższać się
a know-allczłowiek nieomylny
a boastersamochwał
a bigheadzarozumialec
smart aleczarozumialec/sm
boastprzechwalać się
peasantchłop