wordki.pl - nauka słówek
unit 4-vocabulary bank
autor: Kevin
climate changezmiany klimatu
deforestationwycinka lasów
diseasechoroba
droughtsusza
earthquaketrzęsienie ziemi
faminegłód
floodpowódź
unemployementbezrobocie
urbanizationurbanizacja
volcanic eruptionwybuch wulkanu
flockinggromadzić się
spillrozlać
coastwybrzeże
povertybieda
pollutionzanieczyszczenie