wordki.pl - nauka słówek
lesson 131 part 1
autor: stage9
interestinteres (twój własny), korzyść; też: zainteresowanie, hobby; też: udział (np. w firmie)
Do it in your own interestZrób to w swoim własnym interesie
They quickly lost interest in the subjectOni szybko stracili zainteresowanie tematem
He has interests in at least 20 other companiesOn ma udziały w przynajmniej 20 innych firmach
documentsdokumenty
sharesudziały w firmie, akcje (odpowiednik: interests)
The company's shares are going upAkcje firmy idą w górę
seat-beltpas bezpieczeństwa
Fasten your seat beltsProszę zapiąć pasy
tidyschludny, czysty, porządny, posprzątany (np. dom, pokój,też: osoba))
tidy,tidier, the tidiestczysty, czystszy, najczystszy (stopniowanie przymiotnika "tidy")
tidinessład, porządek, czystość, schludność
He was a tidiness fanaticOn był fanatykiem czystości/porządku
justwłaśnie, dopiero co, tylko
We've just finished our lessonWłaśnie skończyliśmy naszą lekcję
preferablyraczej, najchętniej, najlepiej
I like learning English, preferably in the morningLubię uczyć się angielskiego, najchętniej rano
largelyw dużej mierze, w znacznym stopniu, w przeważającym stopniu
It is largely your faultTo jest w dużej mierze twoja wina
qualityjakość
cleverbystry, sprytny, mądry (odpowiednik: smart)
maymóc, może
We may goMoże pójdziemy
We may as well goRównie dobrze możemy iść
on accout of sthz powodu czegoś, ze względu na coś, przez coś
We got married on account of the babyPobraliśmy się przez wzgląd na dziecko
bombbomba
explosioneksplozja, wybuch
tipkoniuszek, czubek; też: napiwek; też: rada, wskazówka
He kissed the tip of her noseOn pocałował koniuszek jej nosa
We didn't leave a tipNie zostawiliśmy napiwku
She gave me some valuable tipsOna udzieliła mi kilku wartościowych wskazówek
the tip of the icebergwierzchołek/czubek góry lodowej
That was only the tip of the icebergTo był tylko wierzchołek góry lodowej
have something on the tip of one's tonguehave something on the tip of one's tongue
I've got it on the tip of my tongue!Mam to na końcu języka!
take sth into accountwziąć coś pod uwagę, uwzględniać coś
We have to take into account the fact that she was illMusimy wziąć pod uwagę fakt, że ona była chora