wordki.pl - nauka słówek
Janek Szkoła 06
autor: aska
Good idea!Dobry pomysł!
Let's begin!Zaczynajmy!
Come on!Chodźcie!
I'm really sorry!Tak mi przykro
I think so.Chyba tak.
What's so funny?Co cię tak rozbawiło?
What's your name?Jak masz na imię?
This is my friend Paweł.To jest mój przyjaciel Paweł.
How are you?Jak się masz?
Happy bitthday!Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
What's the matter?O co chodzi?/Co się stało?
Se you latter!Do zobaczenia późńiej!
I'm fine thanks.Dziękuję mam się dobrze.
Nice to meet you, Pavel.Miło cię poznać/spotkać, Paweł.
Excuse me. Is this our new classroom?Przepraszam. Czy to jest nasza nowa klasa/sala lekcyjna?
How do you spell your name?Jak się literuje Twoje imę?
My name's John.Mam na imię Jan.
What's the time?Która godzina?