wordki.pl - nauka słówek
chemia-tlenki
autor: Kevin
acidickwasowy
basiczasadowy
neutralobojętny
oxidetlenek
amphotericamfoteryczny