wordki.pl - nauka słówek
Panstwo i spoleczenstwo
AmbassadorAmbasador
AuthoritiesWładze
BureaucracyBiurokracja
BorderGranica
Border countriesPanstwa sasiadujace
CabinetRzad gabinet
CapitalStolica
CitizenObywatel
CitizenshipObywatelstwo
City councillor/town councillorRadny
City hall/town hallRatusz
City/town councilRada miejska
Civil servantUrzednik panstwowy
ConservativeKonserwatywny
ConstitutionKonstytucja
DemocracyDemokracja
DemocraticDemokratyczny
DemonstrationManifestacja
DomesticKrajowy
ElectionWybory
general electionWybory powszechne
Local electionWybory samorzadowe
EmbassyAmbasada
EmigrationEmigracja
EmpireImperium
ExileWygnanie
FederalFederalny
ForeginZagraniczny
Foreginer/foregin nationalObcokrajowiec
governmentrząd
minority governmentrzad mniejszościowy
system of governmentsystem polityczny
head of stategłowa państwa
home country/homelandojczyzna
house of commonsizba gmin
house of lordsizba lordów
house of representativesizba reprezentantów
human rightsprawa człowieka
immigrantimigrant
immingrationimigracja
independenceniepodległość
inhabitant/residentmieszkaniec
institutioninstytucja
intelligence servicesłużby
kingdomkrólestwo
left winglewicowy
liberalliberalny
majoritywiększość
Mayorburmistrz
memberczłonek
Member of Parliamentposeł
Ministerminister
minoritymniejszość
monarchmonarcha
monarchymonarchia
constitutional monarchymonarchia monstytucyjna
nationnaród
nationalnarodowy
national anthemhymn państwowy
national flagflaga państwowa
national identitytożsamość narodowa
nationalitynarodowość
opinion pollbadanie opinii publicznej
oppositionopozycja
parliamentparlament
party memberczłonek patrii
policypolityka
social policypolityka społeczna
politicalpolityczny
political leaderprzywódca polityczny
political scenescena polityczna
political systemsystem polityczny
politicianpolityk
populationludność
Presidentprezydent
Prime Ministerpremier
provinceprowincja
queenkrólowa
refugeeuchodźca
reformreforma
representativereprezentant
republicrepublika
right wingprawicowy
secret servicesłużby specjalne
senatesenat
senatorsenator
social democraticsocialdemokratyczny
socialistsocjalistyczny/socjalista
statepanstwo
termkadencja
the peoplenaród, lud
united state congresskongres stanów zjednoczonych