wordki.pl - nauka słówek
Organizacje społeczne i międzynarodowe
Amnesty InternationalAI na rzecz praw człowieka
European Unionunia europejska
international monetarymiędzynarodowy fundsz walutowy
non-governmental organisationorganizacja pozarządowa
north atlantic treaty ogranisationpakt północno atlantycki NATO
United nationsorganizacja narodów Zjednoczonych
world healt organisationWHO, zdrowie