wordki.pl - nauka słówek
gospodarka
budgetbudżet
coinmoneta
commercehandel
creditkredyt
credit cardkarta kredytowa
currencywaluta
currency commonwspólna waluta
economicsekonomia
economygospodarka
free-marketgospodarka wolno rynkowa
financefinanse
financialfinansowy
fundfundusz
gross domestic productprodukt krajowy
incomedochód
industryprzemysł
inflationinflacja
rate of inflationstopa inflacji
international tradehandel międzynarodowy
investmentinwestycja
marketrynek
black marketczarny rynek
free marketwolny rynek
notebanknot
small businessdrobne przedsiębiorstwo
taxpodatek
trade unionzwiązek zawodowy
investinwestować
go downspadać
grow by ... per centurosnąć o ... procent
provide new jobsutworzyć nowe miejsca pracy
reduce taxesobniżyć podatki