wordki.pl - nauka słówek
Wymiar sprawiedliwości
arrestaresztowanie
stadium banzakaz stadionowy
community serviceprace społeczne
court/court of lawsąd
death penalty/capital punishmentkara śmierci
defenceobrona
defendantoskarżony, pozwany
fairnesssprawiedliwość
finemandat, grzywna
guiltywinny
imprisonmentkara pozbawienia wolności
life imprisonmentdożywocie
(five years')(pięć lat pozbawienia wolności)
innocentniewinny
judgesędzia
juryława przyśięgłych
justicesprawiedliwość
lawprawo
lawyerprawnik
defence lawyeradwokat obronny
penaltykara
police officerpolicjant
prison/jailwięzienie
prosecutionoskarżenie
prosecutorprokurator
PunishmentKara
SentenceWyrok