wordki.pl - nauka słówek
01/02/2017 - Angelica - A book review
reviewrecenzja
"Being There""Wystarczy być"
to publishwydawać, publikować
extended metaphorrozbudowana metafora
to restrictograniczyć
mentally deficientupośledzony umysłowo
staggering careeroszałamiająca kariera
comprehensionpojmowanie, zrozumienie
brain-damagedupośledzony na umyśle
shelteredchroniony
to devote one's timepoświęcać swój czas
to recordzapisywać
birth certificateświadectwo urodzenia
turning pointpunkt zwrotny
to take to the streetsudać sę na ulice
victimofiara
to win the friendship of sbpozyskać sobie czyjąś przyjaźń
to gain admirationzyskać sobie podziw
commentkomentarz
elaborate metaphor /elaboret/wyszukana metafora
pronouncementwypowiedź
to acknowledgeuznać
the circle of the richkrąg (środowisko) bogaczy
enigmazagadka, zagdkowy osobnik
to boastchwalić się
to courtnadskakiwać, zalecać się
idiocyidiotyzm
to infectzarażać
circles of powerkręgi władzy
climaxpunkt kulminacyjny
objectionableniepożądany
mentally-disturbedupośledzony umysłowo
to bear the blameponosić winę
passivebierny
to enableumożliwiać
idiotidiota
dizzy heightszawrotne wyżyny
to satirizeprzedstawiać w satyrycznym świetle
to criticizekrytykować
collective mediazbiorowe media
to be denounced /dinonst/być zdemaskowanym
to imitate the patternsnaśladować wzory
absorbing bookabsorbująca książka
to put downodłożyć
plotwątek
fable /fejbul/fabuła
introductionwstęp
prologue /prołlog/prolog
epilogueepilog
preface /prefes/przedmowa
titletytuł
substitlepodtytuł
chapterrozdział
herobohater
heroinebohaterka
illustrationilustracja
comprehensivezrozumiały
short storynowela
novelpowieść
undergoingprzeżywać
undergo an operationprzejść operację
pleasezaspokajać
mele/female protagonistgłówny bohater powieści
statementtwoja opina na coś/stanowisko