wordki.pl - nauka słówek
reklama
ad/advert/advertisementreklama
advertising campaignkampania reklamowa
billboardbillboard
brand/makemarka
brand namenazwa handlowa
brochurebroszura
classified adogłoszenie drobne
commercialreklama telewizyjna
jinglemelodyjka reklamowa
leafletulotka reklamowa
peer pressurepresja grupy równieśniczej
posterplakat
advertiseogłaszac
consumerkonsument
consumerismkonsumpcjonizm
goodstowary
profitzysk
tradehandel