wordki.pl - nauka słówek
15/02/2017 - Angelica - Facts and opinions about Britain
boringnudny
unimaginative /animaaaadzinatiw/pozbawiony wyobrazni
formal clothesurzędowe, oficialne ubrania
tasteless foodjedzenie pozbawione smaku
foreigner /forina/obcokrajowiec
reservedzachowujący się z rezerwą, powściągliwy
with reservedz rezerwą
coldchłodny, oziębły
to embraceobejmować
by way of greetingna powitanie
familiarityzażyłość, poufałość
to keep certain distanceutrzymywać pewien dystans
to manifest one's feelingsokazywać swoje uczucia
to be accused ofbyć oskarżonym o
hypocriticalobłudny, dwulicowy
tastefull"da się zjeść''
tastysmaczny
hypocritehypokryta
to make friends with sbzaprzyjaźnić się z kimś
trivial conversationbłaha, powierzchowna rozmowa
general issuessprawy ogólne
superficialpowierzchowny
meaninglessbez znaczenia
meaninglessnessnie mieć znaczenie
social ritualrytuał towarzyski
courtesyuprzejmość
consideration dor the needs of othersposzanowanie potrzeb innych
to tear sth into piecesrozerwać coś na kawałki
well-mannereddobrze wychowany, o dobrych manierach
to care for the needytroszczyć się o potrzebujących
charity oranzationorganizacja dobroczynna
adage /adydż/powiedzenie, przyslowie
lawntrawnik
national prideduma narodowa
hedgeżywopłot
desirepragnienie
to protect one's privacychronić swoją prywatność
My house is my castleMój dom moją twierdzą
intrudernatręt
petszwierzęta domowe
animal rights grouporganizacja walcząca o prawa zwierząt
huntingpolowanie
the huntpolowanie czynność
uncommunicativenierozmowny, małomówny
strong attachment to traditionsilne przywiązanie do tradycji
uniquenesswyjątkowość
uniquewyjątkowy
well-prepareddobrze przygotowany
write downzapisać coś
a piece ofczęść czwgoś