wordki.pl - nauka słówek
lesson 131 part 2
autor: stage9
on my own accountna własną rękę, z własnej inicjatywy
I'm studying English on my own accountStudjuję angielski z własnej inicjatywy
not..nornie...ani (odpowiednik: neither...nor)
There was not a single drop of water in the house nor any foodNie było ani kropli wody w domu ani żadnego jedzenia
delicatedelikatny (np. sprawa, osoba, też: rzecz jak np. porcelana)
delicate matterdelikatna sprawa/kwestia
delicate stomachwrażliwy żołądek
delicate skinwrażliwa skóra
delicate balancedelikatna równowaga
delicate cargodelikatny ładunek/towar
Their divorce is a delicate matterIch rozwód jest delikatną sprawą
Be careful, this china is very delicateUważaj, ta porcelana jest bardzo krucha/delikatna
observeobserwować
We observed small changes in his behaviourZaobserwowaliśmy niewielkie zmiany w jego zachowaniu
rivalrywal
preservezabezpieczać, chronić, konserwować
Our government wants to preserve national parksNasz rząd chce zabezpieczyć/chronić parki narodowe
My grandma always preserves cucumbers for winterMoja babcia zawsze konserwuje ogórki na zimę
pawłapa
The bear had a thorn in its pawNiedźwiedź miał cierń w łapie
lucky breakfart (szczęśliwy zbieg okoliczności)
It was a lucky break you got this jobTo był fart że dostałeś tę pracę
hitchhikejechać autostopem, łapać stopa/okazję
We had to hitchhike but for hours nobody stopped for usMusieliśmy łapać okazję ale godzinami nikt się nam nie zatrzymał
sellerprodukt (w sprzedaży); też: sprzedawca (odpowiednik: dealer)
Her new book became an international bestsellerJej nowa książka stała się międzynarodowym hitem
salesmansprzedawca, akwizytor, domokrążca
shop assistantsprzedawca/sprzedawczyni (w sklepie), ekspedient/ekspedientka (Br.E.; odpowiednik: clerk, Am.E.)
swimmerpływak