wordki.pl - nauka słówek
unit 6 - 80/81 str
autor: malkon99
be familiar withbyć zaznajomiony z
broadcasterproawdzący audycję
hush!cicho!
enduretrwać, znosić
spanrozciągać się (lata)
key witness tokluczowy świadek czegoś
be trackedbyć śledzony
gawp atwpatrywać w
no different fromnie różnić się od
anteatermrówkojad
under-sized crocodilemały krokodyl (kolokacja)
leightweightbardzo lekki
wind-upnakręcony
positivelyabsolutnie, prawdziwie
cutting-edgeprzełomowy
mesmerisinghipnotyzujący
compensate forkompensować za
change sb's perspective onzmienić czyjś punkt widzenia z
sneeringlyszyderczo
moonshinebzdury
conceivablewyobrażalny
behind sbbyć za kimś (supporter)
conserve naturechronić przyrodę
at an alarming ratew zastraszającym tempie