wordki.pl - nauka słówek
Janek Szkoła 08 Everyday English Unite 5
autor: aska
It's for a joke.To dla żartu.
Sure!Pewnie!
Help!Pomocy!
Let's get out of here!Wynośmy się stąd!
Come back!Wracaj!
No way!Nie ma mowy!