wordki.pl - nauka słówek
U7 Perto Rico
autor: kakilaki
benchławka
rankstopień, ranga
indigenousrodzimy, krajowy
enchantmentzachwyt
customzwyczaj, nawyk
actdziałać
ancestralrodowy, dziedziczny
spreadrozpowszechnione, rozciągnięte
descriptionopis
accuratedokładny
readerczytelnik
minekopalnia
smallpoxospa
countrysidewieś
swapzamiana, handel
appearzjawić się
clappingklaskanie
tappingstukanie
noddingpotakiwanie
topicwniosek, temat
requestżądanie,prośba
rhymewierszyk, rym, rymować
recordingnagranie
twinkledmruganie, migotanie