wordki.pl - nauka słówek
22/02/2017 - Angelica - The British Queen
bishopsbiskupi
stampsznaczek
bank notespieniądze papierowe
constitutional monarchymonarchia konstytucyjna
Head of Stategłowa państwa
legal systemsystem prawny
commander-in-chiefgłównodowodzący
armed forcessiły zbrojne
to participateuczestniczyć
the summoning and dissolution of Parliamentzwołanie i rozwiązanie parlamentu
signaturepodpis
royal assentsankcja (zgoda) królewska
billprojekt ustawy
to appointmianować
general electionwybory powszechne
honourzaszczyt
rewardnagroda
international affairssprawy międzynarodowe
to declare warwypowiadać wojnę
to make peacezawierać pokój
to conclude treatieszawierać traktaty
to annex / cede territoryzałączać / dzielić obszar
royal dutiesobowiązki królewskie
ceremonial roleceremonialna rola
foreign monarchobcy monarcha
banquetbankiet
annual orationdoroczne uroczyste przemówienie
duke / duchesksiąze/księżna
to ascend the thronewstępować na tron
abdicationabdykacja
abdicateabdykować
firm intentionsilny, stanowczy zamiar
strong mindedzdecydowany
intricacies / intrikysus/zawiłości
reignrządy/panowanie
sovereignmonarcha/władca
to respectszanować
distinguished mannerssystyngowane maniery
sense of dutypoczucie obowiązku
self-sacrificepoświęcenie się
royal familyrodzina królewska
to set an examplestanowić przykład
model of virtuewzór cnót
mation's consciencesumienie narodu
the Court ceremonialetykieta dworska
kingdomkrólestwo
to crownkoronować
to reignzasiadać na tronie
to be in powerbyc u władzy