wordki.pl - nauka słówek
Nauka i technika
autor: blazzzej
anatomyanatomia
computer scienceinformatyka
linguisticsjęzykoznawstwo
aerialantena
air conditioningklimatyzacja
binocularslornetka
chargerładowarka
cordless kettleczajnik bezprzewodowy
deviceurządzenie
dishwasherzmywarka
enginesilnik
have an influence onmieć wpływ na
light bulbżarówka
ready-cooked mealsdania gotowe
remote controlpilot
satnavnawigacja satelitarna
tablet computertablet
washing machinepralka
wireless technologytechnologia komunikacji bezprzewodowej
carry out an experimentprzeprowadzić eksperyment
developopracować / rozwinąć
discoverodkryć
inventwynaleźć
keep records ofprowadzić dokumentację
make a discoverydokonać odkrycia
make notesprowadzić notatki
predictprzewidzieć
reach a conclusiondojść do wniosku
surveysondaż
vaccineszczepionka
analyseanalizować
clone a cellsklonować komórkę
compile statisticssporządzać statystyki
develop a cure foropracować lek na
estimateoszacować
evidencedowody
explorebadać
forecast a weatherprognozować pogodę
investigatebadać/dociekać
proveudowodnić
proofdowód
register your inventionzarejestrować wynalazek
report your findingszłożyć sprawozdanie z wyników
test a theorysprawdzić teorię
charge your phonenaładować telefon
dial a numberwybrać numer
rechargedoładować
replace a light bulbwymienić żarówkę
set the burglar alarmwłączyć alarm przeciwwłamaniowy
typepisać na klawiaturze
adjustregulować
dispose of old batterieswyrzucać stare baterie
ink cartridgewkład z tuszem do drukarki
refer to the manualsprawdzić w instrukcji obsługi
socketgniazdko elektryczne
attach a documentzałączyć dokument
browseprzeglądać
datadane
dragprzeciągnąć
flash drivepamięć USB
forward an emailprzesłać email dalej
loudspeakergłośnik
reply to an emailodpowiedzieć na email
store dataprzechowywać dane
instant messagingkomunikacja natychmiastowa
predictive textingpisanie SMS przy użyciu metody słownikowej
spreadsheetarkusz kalkulacyjny
stream live eventsogłądać wydarzenia na żywo w internecie
word processingedycja i formatowanie tekstów
boldwytłuszczenie
bulletpunktor
font namenazwa czcionki
italicskursywa
pastewkleić
upper casewielkie litery
lower casemałe litery
crashzawiesić się (o komp)
freezezawiesić się
out of orderzepsuty
power cutprzerwa w dostawie prądu
rebootzrestartować
recoverodzyskać
run downwyczerpać się (o bateriach)
run out ofskończyć się (o czasie)
attachmentzałącznik
bounce backodbić wiadomośc email
identity fraudkradzież tożsamości
be up-to-datebyć na bieżąco
best value for moneywarte swojej ceny
catch-up TVprogramy TV na życzenie w internecie
constant lack of timenieustanny brak czasu
distant futureodległa przyszłość
gaspwydać słtumiony krzyk
sharppunktualnie
take overprzejąć
turn outokazać się
advancementpostęp
alleviate painzałagodzić ból
alterzmienić/modyfikować
come to rescueprzyjść na ratunek
come up withwymyślić/wpaść na
comprehensiblezrozumiały
cutting-edge surgeryprzełomowa operacja chirurgiczna
dimensionwymiar
offer an insight intoprzedstawić wgląd
raise concernswyrazić zaniepokojenie
restrainepowstrzymać
severe migraineostra migrena
smashrozbić
technological advancementpostęp technologiczny
the onset ofpoczątek (czegoś)