wordki.pl - nauka słówek
Chromiński - MARKETING I
autor: aviete
make a profitprzynosić zysk
marketing conceptkoncepcja marketingowa
marketing mixmiks marketingowy
4Psproduct - price - place - promotion
to marketsprzedawać
marketermarketingowiec
market orientationnastawienie na sprzedaż
market-drivenmarket-led/ oriented - nastawiony na sprzedaż
product catalogueasortyment
product line/ rangelinia/ rodzina produktów
product lifecyclecykl życiowy produktu
product positioningpozycjonowanie produktu
product placementumiejscowienie produktu
make of the productmarka produktu
brand awareness/ recognitionświadomość marki
brand imagewizerunek marki
brand manageropiekun marki/ ang
brandingbudowanie marki/ ang
brand identitytożsamość marki
own-brand (UK)/ own-labled product (US)własna marka
generic product (generic)produkt pochodny/ generyczny
low-priced/ mid-priced/ high-pricedz niższej/ średniej/ wyższej półki
sell at costsprzedawać po kosztach
sell at a losssprzedawać ze stratą/ poniżej kosztów
loss leadersprzgrani liderzy
recommended retail pricerekomandowana/ zalecana cena detaliczna
undercuttingkonkurencyjnie niższa cena
price warwojna cenowa
mass marketrynek masowy
niche marketrynek niszowy
point of manufactureplant - fabryka
point of salepunkt sprzedaży
intermediaries (middlemen)pośrednicy
distribution channelkanał dystrybucji
promotionawans
to promotepromować
whole salesprzedaż hurtowa
retail salesprzedaż detaliczna
retail (sales) outletsklep detaliczny
chain storesklep sieciowy
convalence storesklepo osiedlowy
dee discounterdyskont/ sklep dyskontowy
department storedom towarowy
shopping centrecentrum handlowe (w mieście)
shopping mallcentrum handlowe (poza miastem)
direct marketingmarketing bezpośredni
mailing (mailshot)zestaw materiałów reklamowych
telemarketingmarketing telefoniczny
call centercentrum obsługi klientów, ang
special offerpromocja/ oferta specjalna
free sampledarmowa próbka
free giftprezent
competition with prizeskonkurs z nagrodami
loyalty cardkarta lojalnościowa/ stałego klienta
cross promotionsprzedaż łączona/ wiązana// współpromocja
salesprzedaż
demographicprofil demograficzny
ideal customer profileprofil idealnego klienta
scattergun marketingmarketing rozproszony
target marketingmarketing celowy
argumented productprodukt wzbogacony
sell-by date/ best-before/ expiry datedata spożycia
cloneprodukt-klon
consumer durableprodukty trwałe/ trwałego użytku
perishablesprodukty nietrwałe/ łatwo psujące się
core productprodukt bazowy
fast moving consumer goods (FMCG)dobra szybkozbywalne