wordki.pl - nauka słówek
unit 7 - zwroty z TIME
autor: malkon99
ahead of time (t)wyprzedzić, przed czasem (t)
all the time (t)bardzo często, wręcz cały czas (t)
at one time (t)kiedyś w przeszłości (nie teraz) (t)
at the best of times (t)(nawet) w najlepszych czasach (t)
at the same time (t)jednocześnie, w tym samym czasie (t)
before my time (t)przed tym kiedy pamiętam (t)
behind the times (t)staroświecki (t)
for the time being (t)póki co, na razie (t)
from time to time (t)od czasu do czasu (t)
in next to no time (t)w mig, bardzo szybko (t)
in the course of time (t)z biegiem czasu (t)
in the nick of time (t)w ostatniej chwili (t)