wordki.pl - nauka słówek
unit 7 - phrasale
autor: malkon99
brush off (p)ignorować, odrzucić, odtrącić (p)
call off (p)odwołać (p)
cross off (p)wykreślić (p)
cut off (p)uciąć (p)
ease off (p)odpuścić (p)
fend off (p)zbywać, odpierać (p)
fight off (p)przepędzić, zwalczyć (p)
get away with (p)ujść na sucho (p)
get up to (p)dostać się, dojść (p)
give in to (p)poddawać się (czemuś) (p)
go on about (p)opowiadać godzinami o... (nudzić) (p)
laugh off (p)obrócić w żart (p)
make off (p)uciec (p)
put off (p)odłożyć, przełożyć (p)
set off (p)wyruszyć (w podróż) (p)
shrug off (p)zlekceważyć (p)
warn off (p)przeganiać kogoś skądś (p)
wear off (p)stopniowo zanikać (p)