wordki.pl - nauka słówek
unit 7 - idiomy
autor: malkon99
feel at ease (i)być spokojnym, nie przejmować się (i)
be yourself (i)bądź sobą, zachowuj się naturalnie (i)
breathe life into (i)tchnąć życie w coś (i)
every walk of life (i)wszystkie środowiska ludzi (i)
get your own way (i)postawić na swoim (np. w dążeniu do celu) (i)
live a charmed life (i)żyć szczęśliwe życie (i)
long in the tooth (i)starzeć się (i)
a matter of life and death (i)sprawa życia i śmierci (i)
the milestone in life (i)kamień milowy (i)
a new lease of life (i)nowy powiew życia (i)
be out of touch with (i)być oderwany od czegoś (nie wiedzieć co i jak) (i)
be over the hill (i)być stary i nieprzydatny (i)
in the prime of life (i)w kwiecie wieku (i)
be set in your ways (i)mieć stare przyzwyczajenia (i)
stand on your own two feet (i)stać na własnych nogach, być niezależny (i)