wordki.pl - nauka słówek
unit 7 B/C
autor: Kevin
indicationoznaka
rumblingdudnienie
deafeningogłuszający
facial expressionsmimika
deafgłuchy
blindniewidomy