wordki.pl - nauka słówek
reported speech/ sb+to+infinitive
autor: Kevin
advise sb toradzić
allow sb topozwalać
ask sb toprosić
beg sb tobłagać
command sb torozkazywać
encourage sb tozachęcać
forbid sb tozabronić
invite sb tozapraszać
order sb tokazać
remind sb toprzypominać
warn sb toostrzegać