wordki.pl - nauka słówek
reported speech/+ing form
autor: Kevin
accuse sb ofoskarżać kogoś o
admit toprzyznać
apologise forprzepraszać za
boast ofchwalić się
complain ofnarzekać
denyzaprzeczać
insist onnalegać na
suggestsugerować