wordki.pl - nauka słówek
Types of schools
boarding schoolszkoła z internatem
collegeszkoła pomaturalna
independent schoolszkoła niepubliczna
nursery schoolprzedszkole
primary schoolszkoła podstawowa
public schoolszkoła prywatna
secondary schoolgimnazjum
state schoolszkoła pubiczna
vocational schoolszkoła zawodowa