wordki.pl - nauka słówek
Angielski 2 vol 1
autor: Lubo
free lancerwolny strzelec
retailinghandel detaliczny
wholesalesprzedaż hurtowa
turnoverobrót
workforcesiła robocza
market shareudział w rynku
headquarterssiedziba
commitmentzaangażowanie
appreciatedocenić
generationpokolenie
insuranceubezpieczenie
expandpowiększyć się, rozwinąć się
ownerwłaściciel
competitivekonkurencyjny
benefitkorzyść