wordki.pl - nauka słówek
Analiza chemiczna
autor: Delete
C + H + O = CO2 + H2Owykrywanie węgla i wodoru 1
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2Owykrywanie węgla i wodoru 2
CO(NH2)2+ 2NaOH = Na2CO3 + 2NH3wykrywanie azotu metoda Willa i Varrentrappa 1
NH3 + H2O = NH4+ + OH-wykrywanie azotu metoda Willa i Varentrappa 2
C + N + Na = NaCNwykrywanie azotu metoda Lassaigne'a 1
2NaCN + FeSO4 = Fe(CN)2 + Na2SO4wykrywanie azotu metoda Lassaigne'a 2
Fe(CN)2 + 4NaCN = Na4[Fe(CN)6]wykrywanie azotu metoda Lassaigne'a 3
FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2 + Na2SO4wykrywanie azotu metoda Lassaigne'a 4
Fe(OH)2 + 2HCl = FeCl2 + 2H2Owykrywanie azotu metoda Lassaigne'a 5
3Na4[Fe(CN)6] + 4FeCl3= Fe4[Fe(CN)6]3 + 12NaClwykrywanie azotu metoda Lassaigne'a 6
S + 2Na = Na2Swykrywanie siarki 1
Na2S + 2HCl = 2NaCl + H2Swykrywanie siarki 2
Na2S + Pb(NO3)2 = PbS + 2NaNO3wykrywanie siarki 3
Na2S + Na2Fe(CN)5NO = Na4Fe(CN)5NOSwykrywanie siarki 4
4P + 5O2 = P4O10wykrywanie fosforu 1
P4O10 + 6Na2CO3 = 4Na3PO4 + 6CO2wykrywanie fosforu 2
Na2HPO4 + MgCl2 + NH3 = NH4MgPO4 + 2NaClwykrywanie fosforu 3
Na3PO4 +12(NH4)2MoO4 +24HNO3 = (NH4)3PO4*12MoO4 + 21NH4NO3 + 3NaNO3 + 12H2Owykrywanie fosforu 4
Cl2 + CaO = CaCl2wykrywanie chloru 1
CaCl2 + 2AgNO3 = 2AgCl + Ca(NO3)2wykrywanie chloru 2
Br2 + CaO = CaBr2wykrywanie bromu 1
CaBr2 + 2AgNO3 = 2AgBr + Ca(NO3)2wykrywanie bromu 2
I2 + CaO = CaI2wykrywanie jodu 1
CaI2 + 2AgNO3 = 2AgI + Ca(NO3)2wykrywanie jodu 2