wordki.pl - nauka słówek
lesson 132 part 2
autor: stage9
envyzazdrościć (komuś)
He envies me my fame and successOn zazdrości mi mojej sławy i sukcesu
advicerada
give sb advicedać komuś radę , poradzić
Could you give me some advice on buying a computer?Czy mógłbyś mi udzielić porady dotyczącej zakupu komputera?
adviseradzić
I advise you to go to the doctorRadzę ci iść do lekarza
practicepraktyka, ćwiczenie
Practice makes perfectPraktyka/Ćwiczenie czyni mistrza
practisećwiczyć, wprawiać się w czymś, praktykować
You need to practise moreMusisz więcej ćwiczyć
licencelicencja
driving licenceprawo jazdy
licensewydać licencję, licencjonować
Alcohol is licensed in our contryAlkohol jest licencjonowany w naszym kraju
recordrejestr, akta, zapis; też: rekord [akcent pada na pierwszą sylabę]
These records are not completeTe zapisy nie są kompletne
The athlete broke the world record twiceSportowiec pobił rekord światowy dwa razy
recordnagrywać, rejestrować [akcent pada na drugą sylabę]
The band recorded their latest album in just one monthZespół nagrał swój najnowszy album w ciągu zaledwie jednego miesiąca
scatterrozsypać, rozrzucać; też: rozejść się, rozproszyć się
My son scatters his clothes all over his roomMój syn rozrzuca ubrania po całym swoim pokoju
The police scattered angry crowdPolicja rozpędziła/rozproszyła wściekły tłum
rowrząd (np. w teatrze lub kinie)
I booked two seats in the first rowZarezerwowałam dwa miejsca w pierwszym rzędzie
disorderlynieuporządkowany, bezładny, niechlujny
disorderly conductzakłócenie porządku publicznego
He was arrested for disorderly conductOn został aresztowany za zakłócenie porządku publicznego
tapkran, kurek (Br.E., odpowiednik: faucet Am.E.)
The tap in the kitchen is drippingKran w kuchni cieknie
turn on{PV} odkręcić (np. kurek), włączyć (np. światł, telewizor)
It's dark in here; can you turn on the light?Ciemno tu; możesz włączyć światło?
anticlockwiseprzeciwnie do ruchu wskazówek zegara (odpowiednik: counterclockwise)
To open the container, just turn the lid anticlockwiseŻeby otworzyć pojemnik, po prostu przekręć pokrywkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
upside downdo góry nogami (przeciwieństwo: the right way up)
The world is turned upside downŚwiat jest przewrócony do góry nogami
the right way upwe właściwą stronę, w prawidłowym położeniu (przeciwieństwo: upside down)
Keep the newspaper the right way upTrzymaj gazetę we właściwą stronę/w prawidłowym położeniu
wearbyć ubranym (w coś), nosić, mieć na sobie (ubranie)
worebyłam ubrana (w coś), nosiłam; czas przeszły od "wear"
wornimiesłów (trzecia forma) od "wear"
worn-outznoszony, zużyty, zniszczony, przetarty (o rzeczy); też: wyczerpany, wykończony (o człowieku)
I love my old shoes, although they are worn-outUwielbiam moje stare buty, pomimo tego, że są znoszone
You look worn-out, get some restWyglądasz na wykończonego, odpocznij trochę
mendnaprawiać, reperować (odpowiedniki: repair, fix)
A mechanic will mend our washing machineMechanik naprawi naszą pralkę
experiencedoświadczenie
qualificationzdolność, umiejętność, predyspozycje, kwalifikacje
debtdług
be in debtsbyć w długach
I'm in debts all my lifeJestem w długach całe życie
interruptprzerywać
Please don't interrupt me while I'm talkingProszę, nie przerywaj mi jak mówię
interruptionprzerwa; też: przerywanie czynności
There was an interruption in her speechMiała miejsce przerwa w jej przemowie
mentionnadmieniać, wspomnieć mimochodem
Did she mention me in her letter?Czy wspomniała o mnie w swoim liście?
get hold of the wrong end of the stick{idm} źle coś zrozumieć
clothingodzież