wordki.pl - nauka słówek
Państwo i społeczeństwo
autor: blazzzej
anthemhymn
authoritieswładze
bordergranica
cabinetgabinet / rząd
capitalstolica
citizenobywatel/-ka
city councilrada miasta
CongressKongres (Stanów Zjednoczonych)
conservativekonserwatywny
constitutionkonstytucja
debate an issuedyskutować o problemie
democracydemokracja
democraticdemokracyjny
local electionwybory lokalne
global electionwybory powszechne
eligible to voteuprawniony do głosowania
embassyambasada
stand for an electionstartować w wyborach
give a press conferencezorganizować konferencję prasową
governmentrząd
governrządzić
head of stategłowa państwa
homelandojczyzna
national identitytożsamość narodowa
kingdomkrólestwo
left-winglewicowy
right-wingprawicowy
majoritywiększość
manifestomanifest
mayorburmistrz
Member of Parliamentposeł/posłanka
ministerminister
minoritymniejszość
nationnaród
centre partypartia centrowa
party memberczłonek partii
pass a lawuchwalić ustawę
policypolityka
political partypartia polityczna
polling stationlokal wyborczy
re-electponownie wybrać
representativereprezentant/-ka
royal familyrodzina królewska
senatesenat
statepaństwo
termkadencja
the House of CommonsIzba Gmin
the House of LordsIzba Lordów
the House of RepresentativesIzba Reprezentantów
win an electionwygrać wybory
carry out referomsprzeprowadzić reformy
cause a scandalwywołać skandal
Chancellor of the Exchequerminister finansów Wielkiej Brytanii
civil servanturzędnik państwowy
constituencyokręg wyborczy
deputy prime ministerwicepremier
electorateelektorat
form a coalitionstworzyć koalicję
get bad pressmieć złą prasę
honour a promisespełniać obietnicę
leak informationujawnić informację
legislationustawodawstwo
run for officekandydować na urząd
serve a termodbyć kadencję
spin doctorspecjalista odpowiadający za wizerunek publiczny polityka
International Monetary Fund IMFMiędzynarodowy Fundusz Walut
Organization of the Petroleum Exporting Countries OPECOrganizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
the European Union UEUnia Europejsk
the North Atlantic Treaty Organization NATOOrganizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
the United Nations UNOrganizacja Narodów Zjednoczonych
the United Nationd Children's Fund UNICEFFundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci
the World Health Organization WHOŚwiatowa Organizacja Zdrowia
the World Trade Organization WTOŚwiatowa Organizacja Handlu
the World Wide Fund for Nature WWFŚwiatowy Fundusz na rzecz przyrody
communicable diseasechoroba zakaźna
encourage economic growthwspomagać wzrost gospodarczy
financial resourceszasoby finansowe
formationutworzenie / powstanie
have origins inwywodzić się z
headquartersgłówna siedziba
armed forcessiły zbrojne
civil warwojna domowa
civiliancywil
domestic conflictkonflikt wewnętrzny
explodewybuchnąć
foreign affairssprawy zagraniczne
invadenajechać
invasioninwazja / najazd
military interventioninterwencja wojskowa
petitionpetycja
prostest marchmarsz protestacyjny
rebellionbunt
riotzamieszki / rozruchy
surrenderpoddać się
violentbrutalny / agresywny
violenceprzemoc
weapons of mass destructionbroń masowego rażenia
rubber bulletspociski gumowe
send in troopswysłać oddziały wojskowe
withdraw troopswycofać oddziały wojskowe
sigh in treatypodpisać traktat
uprisingpowstanie
water cannonsarmatki wodne
muggingrozbój
petty crimedrobne przestępstwo
rapegwałt
rapistgwałciciel
shopliftingkradzież w sklepie
theftkradzież
arsonpodpalenie
arsonistpodpalacz
assassinatedokonać zamachu na
assassinationzaamach
assassinzamachowiec
black mailszantaż
briberyłapówkarstwo
bribełapówka
hostagezakładnik
manslaughternieumyślne spowodowanie śmierci
pickpocketkieszonkowiec
ransomokup
smugglingprzemyt
smugglerprzemytnik
victimofiara
accuse ofoskarżyć o
arrest foraresztować za
ban fromzakazać czegoś
be against the lawbyć niezgodnym z prawem
charge withpostawić zarzuty czegoś
community serviceprace społeczne
courtsąd
crime ratewskaźnik przestępczości
defenceobrona
defendbronić
detectivedetektyw
eyewitnessnaoczny świadek
find someone guilty ofuznać kogoś za winnego
find someone innocent ofuznać kogoś za inewinnego
fine forukarać grzywną lub mandatem
imprisonmentuwięzienie
investigateprowadzić śledztwo
juryława przysięgłych
offenderprzestępca
report a crimezgłosić przestępstwo
prosecutorprokurator
prosecutionoskarżenie
prosecuteoskrażyć / wnieść oskarżenie
sentence toskazać na
suspectpodejrzany
trialproces sądowy
death penaltykara śmierci
evidencedowody
gaolwięzienie
jailwięzienie
give a verdictwydać wyrok
in the dockna ławie oskarżonych
keep in custodyprzetrzymywać w areszcie śledczym
life sentencedożywotnie więzienie
testifyzeznawać
equalityrówność / równouprawnienie
human rightsprawa człowieka
opinion pollbadanie opinii publicznej
povertyubóstwo
refugeeuchodźca
social issueproblem społeczny
surveysondaż
freedom of speechwolność słowa
live below the breadlineżyć poniżej granicy ubóstwa
redistribution of wealthredystrybucja bogactwa
sheltered accomodationmieszkania chronione dla osób starszych
catch upnadrobić stratę
economygospodarka
fall behind withnie nadążać z
dropspadać
free marketwolny rynek
fundfundusz
get into debtpopaść w długi
pay off debtspłacić długi
go bankruptzbankrutować
go without luxuriesobyć się bez luksusów
incomedochód
live on a budgetżyć skromnie
national debtdług publiczny
take out a loanwziąć pożyczkę
repayspłacić
rise sharplygwałtownie wzrosnąć
crashkrach
taxpodatek
currencywaluta
downturnspadek / tendencja zniżkowa
drop in valuetracić na wartości
exchange ratekurs wymiany
financial marketsrynki finansowe
go into recessionznaleźć się w recesji
come out of recessionwyjść z recesji
interest ratesstopy procentowe
long-term investmentinwestycja długoterminowa
outlookperspektywy / widoki
plummetgwałtownie spadać
properitydobrobyt
sharesakcje
the stock marketgiełda papierów wartościowych
be a real painbyć nie do wytrzymania
be eager to do sthbardzo chcieć coś zrobić
concerntroska / dotyczyć
give someone a handpomóc komuś
greedychciwy
pilesterta
put up with sthtolerować coś / znosić
racepędzić
set up an organizationzałożyć organizację
at an alarming ratew zastraszającym tempie
be under the impressionodnieść wrażenie
browse through booksprzeglądać książki
burning issuepalący problem
come up with an ideawpaść na pomysł
deterrentśrodek odstraszający
in the long termna dłuższą metę
instil values inwpajać wartości komuś
pursue a careeruprawiać zawód
stick to traditionsprzestrzegać tradycji
tap into someone's needwykorzystać czyjąś potrzebę
would-be pop staraspirująca gwiazda popu