wordki.pl - nauka słówek
14/03/2017 - Angelica - The British and tradition
led byprowadzona przez
contingentgrupa czegoś
in turnw zamian/ z kolei
emphasizespodkreśla
marked byzaznaczone
is staged injest usytuowana
dismountednie-konni :)
enumeratewyliczyć
displayswystępy
to put emphasis onprzykładać wagę
to attach great importance to traditionprzykładać wielką wagę od tradycji
to feel strongly about sthbyć czułym na punkcie czegoś
to add colourubarwiać
court ceremoniesdworskie ceremonie
jubileejubileusz [dżubili]
showpokaz
paradeparada
spectacular eventwidowiskowe wydarzenie
pageantrywidowiskowość, pompa [padżentri]
Changing of the Guardzmiana warty
mounted guardkonna straż
cavalrykawaleria, jazda
scarlet tunicszkarłatny mundur
busbyfutrzana czapka w niekórych pułkach angielskich
military bandorkiestra wojskowa
tourist attractionatrakcja turystyczna
chief wardergłówny wartownik
passwordhasło
safe-keepingprzechowywanie
picturesquemalowniczy
stirringemocjonujący
to troop the coloursodbywać paradę wojskową
to fire a salutedać salwę
electionwybór
mayorburmistrz
carriagekareta
processionprocesja, defilada
the GarterOrder Podwiązki
installationwprowadzenie na urząd, mianowanie
knightrycerz
remarkablegodny uwagi, szczególny
merrimentzabawa, wesołość, uciecha
harnesszaprzęg (konny)
merrywesoły
tournamentzawody, turniej
brass bandorkiestra dęta
to celebrateświętować
to admin sthprzyznać się do czegoś
displayparada, popisy, pokaz