wordki.pl - nauka słówek
lesson 133 part 1
autor: stage9
actpostępować, działać, zachowywać się; grać (na scenie), występować; też: czyn działanie; a
We need to act quickly but carefullyMusimy działać szybko ale ostrożnie
She was only actingOna tylko udawała (dosł. grała)
She acts the main part in the movieOna gra główną rolę w filmie
Stop acting like a child!Przestań zachowywać się jak dziecko!
capable of doing sthkompetentny/sprawny w robieniu czegoś, potrafiący coś zrobić, zdolny do zrobienia czegoś
He is capable of writing with both hands at the same timeOn potrafi/jest zdolny do tego aby pisać obiema rękami w tym samym czasie
bring an action againstwnieść oskarżenie/skargę sądową przeciwko komuś
barsztaba,rygiel, pręt; też: bar, pub, kontuar w barze
bar of soapkostka mydła
bar of goldsztabka złota
bar of chocolatetabliczka czekolady
There was a heavy, wooden bar on the doorTam był ciężki, drewniany rygiel na drzwiach
Let's sit at the barUsiądźmy przy barze/kontuarze
behind the barza kontuarem
behind barsza kratkami, w pudle
This man spent half of his life behind barsTen mężczyzna spędził połowę swojego życia w pudle
barristeradwokat (BR.E., odpowiednik: lawyer)
madmanszaleniec
lockzamknąć na klucz
cartpowóz, wóz, furmanka
put the cart before the horsestawiać wszystko na głowie
deceivezwodzić, oszukiwać
I was deceived by my closest friendZostałem oszukany przez mojego najbliższego przyjaciela
on either sidepo obu stronach
People sat on either side of meLudzie siedzieli
not...eitherteż...nie
I don't like tea. I don't like coffee either.Nie lubię herbaty. Nie lubię też kawy
What books do you like?Jakie książki lubisz? (generalnie)
Which book do you prefer?Jaką książkę wolisz? (z kilku zaproponowanych)
faintzemdleć; też: słaby
I feel like I'm going to faintCzuję, że za chwilę zemdleję
Her voice was faint and she looked illJej głos był słaby i wyglądała na chorą
energeticenergetyczny
exciteekscytować, emocjonować
The match excited the viewersMecz emocjonował widzów
excitementpodekscytowanie
In all the excitement I didn't notice youW całym tym podnieceniu nie zauważyłem ciebie
fearstrach, lęk
I feel fear of flyingOdczuwam lęk przed lataniem
She screamed with fearOna krzyknęła ze strachu
faint-heartedbojaźliwy, tchórzliwy,zajęcze serce
Bungee jumping is not for the faint-heartedSkakanie na bungee nie jest dla bojaźliwych/tchórzliwych/ludzi o zajęczym sercu