wordki.pl - nauka słówek
Janek Szkoła 12 have got Unite 6
autor: aska
Have I got big ears?Czy ja mam duże uszy?
Have you got big ears?Czy ty masz duże uszy?
Have he/she/it got big ears?Czy on/ona/ono ma duże uszy?
Have we got big ears?Czy my mamy duże uszy?
Have you got big ears?Czy wy macie duże uszy?
Have they got big ears?Czy oni mają duże uszy?
Yes, I haveTak ja mam
No, I haven'tNie, ja nie mam
Yes, you haveTak ty masz
No, you haven'tNie, ty nie masz
Has she got long hair?Czy ona ma długie włosy?
No, she hasn'tNie ona nie ma
Jane, have you got any brothers or sisters?Jane, czy masz jakichś braci lub siostry?