wordki.pl - nauka słówek
Insight Upper Intermediate - wordlist UNIT 8
autor: malkon99
agonizingbolesny, dręczący
protected animalzwierzę pod ochroną
attack onzaatakować
awe-inspiringbudzący podziw
bakepiec
banquetprzyjęcie, bankiet
barbecuegrill (przyjęcie)
based onna podstawie
better off withoutlepiej bez czegoś
boilgotować
carbon emissionsemisja CO(2)
Chinesechiński
classicklasyk, klasyczny
cold-bloodedz zimną krwią
concerned aboutmartwić się o
countlessniezliczony
criticalkrytyczny
depend onzależeć od
traditional dishdanie tradycyjne
distressingniepokojący
maintain an ecosystemochrona ekosystemu
emergencyawaryjny
empathy forwspółczuć komuś
face the music (i)wypić piwo, którego się nawarzyło (i)
face up the facts (i)stawić czoła faktom (i)
standard fareopłata standardowa
prevent fireszapobieganie pożarom
fraction ofułamek czegoś
frysmażyć
grillgrillować
destroy a habitatzniszczyć siedlisko (zwierząt)
cause an imbalancespowodować brak równowagi
have an impactmieć wpływ
in the face of (i)w obliczu (i)
individualjednostka, indywidualista
ingredientskładnik
let's face it (i)spójrzmy prawdzie w oczy (i)
lightsłaby, lekki
monstrousogromny, ohydny, monstrualny
conserve naturechronić przyrodę
on the face of it (i)na pierwszy rzut oka (i)
popular orderpopularne zamówienie
outlawzabroniony
poachkłusować; gotować we wrzątku
double portionpodwójna porcja
ban harmful practiceszabraniać szkodliwych praktyk
put on a brave face (i)robić dobrą minę do złej gry (i)
wartime rationporcja (racja np. jedzenia) w czasie wojny
overexploit resourcesnadmiernie wykorzystywane surowce
result inprowadzić do, skutkować
rise inzwiększać
roastpieczeń
scramblerobić jajecznicę
sideprzystawka
six-courseobiad sześciodaniowy
slaughterubój, rzeź, masakra
lunchtime snackszybka przekąska
threaten specieszagrożone gatunki
steampara
stewgulasz
stir-fryzupka chińska
fast-food takeawayfastfood na wynos
thanks todzięki...
threatened withzagrożony
toasttost, grzanka
toxic wastetoksyczne odpady
talk until we're blue in the face (i)mówić w nieskończoność, aż do utraty tchu... (i)
wiped outzniszczony