wordki.pl - nauka słówek
lesson 134 part 1
autor: stage9
sowięc
So, how was your weekend?A więc, jaki był twój weekend?
so...as...tak...jak... (synonim: as...as...)
so long astak długo jak; pod warunkiem, że... (synonim: as long as...)
So long as you promise to be back till midnight, you can go to the partyPod warunkiem że/(dosłownie: tak długo jak) obiecasz wrócić przd północą, możesz iść na t
would you be so kind as to do sthczy byłby pan tak uprzejmy i zrobił coś; byłbyś łaskaw zrobić coś
Would you be so kind as to tell me the way to the station?Czy byłby pan tak uprzejmy i powiedział mi drogę na stację?
Would you be so kind as to help me with my suitcase?Czy byłby pan tak uprzejmy i pomógł mi z moją walizką?
it so happens that...tak się składa, że...
It so happens that I have just the thing you are looking forTak się składa, że mam właśnie tę rzecz, którą szukasz
it is not soto nie jest tak, to nie prawda (synonim: it is not true)
He said that he loved me but it was not soPowiedział, że mnie kocha, ale to nie było tak/to nie było prawdą
wash up{PV} zmywać naczynia (synonimy: do the dishes, do the washing-up)
It's your turn to wash upJest twoja kolej, żeby pozmywać
justwłaśnie, przed chwilą
I have just washed upWłaśnie/Przed chwilą pozmywałam naczynia
I have just finished my mealWłaśnie/Przed chwilą skończyłam mój posiłek
meltroztapiać, topić, rozpuszczać (np. o śniegu, lodach, tłuszczu0
Melt some butter on the frying panRozpuść trochę masła na patelni
The snow starts to melt, spring is comingŚnieg zaczyna się roztapiać, nadchodzi wiosna
It has nothing to do with itTo nie ma z tym nic wspólnego
pick at sthskubać coś, jeść coś bez apetytu
She has an eating disorder and she always picks at her mealsOna ma zaburzenie odżywiania i zawsze je posiłki bez apetytu
pick outwybrać
Pick out something to wear from my wardrobeWybierz coś do ubrania z mojej szafy
regardmieć wzgląd, brać pod uwagę, szanować; też: uważać
regard sth as sthuważać (coś za coś)
He has no regard for my feelingsOn nie bierze pod uwagę/On nie ma żadnego szacunku dla moich uczuć
I regard this book as the best birthday giftUważam tę książkę za najlepszy prezent urodzinowy
greetwitać, przywitać
She greeted her guests and left the roomOna przywitała się ze swoimi gośćmi i wyszła z pokoju
greetingspozdrowienia
Greetings from Poland!Pozdrowienia z Polski!
bye, byepa, pa
Cheerio!Pa!, Czołem!, Na razie! Cześć! (synonim:Cheers!)
We're going home, cheerio!Idziemy do domu, czołem!/na razie!
Cheers!Na zdrowie! (jak coś pijemy) też: Pozdrowienia! Cześć! Pa!
Three cheers for the winner!Niech żyje zwycięzca! (dosł: Trzy okrzyki dla zwycięzcy!)
cheerdopingować, zagrzewać do walki (okrzykami)
scentzapach, woń
I hate the scent of tobacco in the airNienawidzę zapachu tytoniu w powietrzu
give off{PV} wydzielać (np. o zapachu)
Every summer the roses in my garden give off a beautiful scentKażdego lata róże w moim ogrodzie wydzielają piękny zapach
riderjeździec