wordki.pl - nauka słówek
lesson 134 part 2
autor: stage9
go rightiść dobrze
Nothing goes right in her lifeNic nie idzie dobrze w jej życiu
temperusposobienie, charakter, temperament
He is known for his short temperOn jest znany ze swojego nerwowego usposobienia/charakteru
short-temperedporywczy, wybuchowy, nerwowy
bad-temperedwybuchowy, zirytowany, wściekły
ill-temperedpoirytowany, rozdrażniony, łatwo wpadający w gniew, o złym usposobieniu
lose one's temperutracić panowanie nad sobą
I sometimes lose my temper when I'm with kidsCzasami tracę panowanie nad sobą kiedy jestem z dzieciakami
thoughtfulrozważny
thoughlessbezmyślny
go badzepsuć się (też: o jedzeniu)
During our trip everything just went badPodczas naszej wycieczki wszystko poszło źle/zepsuło się
The milk has gone badMleko się zepsuło
sweetsłodki
by nowdo tej pory, jak dotąd
I've only read half of the book by nowPrzeczytałam tylko połowę książki do tej pory
warnostrzegać, upominać, uprzedzać
You should warn him that the trip will be dangerousPowinieneś go ostrzec/uprzedzić, że wycieczka będzie niebezpieczna
I warned you about the consequencesOstrzegałem cię przed konsekwencjami
warningostrzeżenie, upomnienie
It's my final warningTo moje ostatnie ostrzeżenie
aheadz przodu, przed kimś, na czele też: naprzód, do przodu też: z wyprzedzeniem
bend aheadprzed tobą zakręt (na znaku drogowym)
danger aheadprzed tobą niebezpieczeństwo (na znaku drogowym)
We planned the party six months aheadZaplanowaliśmy imprezę z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem
Go ahead!No dalej! Śmiało!
triangletrójkąt
mercylitość
have mercyzmiłować się
God, have mercy on us all!Boże, zmiłuj się nad nami wszystkimi!
no mercybez litości, zero litości
The emperor showed no mercyImperator okazał zero litości
desirepożądanie, pragnienie, ochota, chęć; też:pragnąć, życzyć sobie, pożądać
great desirewielka ochota (na coś), wielkie pragnienie, marzenie (np. w życiu)
I have no desire to talk to youNie mam pragnienia/ochoty aby z tobą rozmawiać
All men from that office desire the secretaryWszyscy mężczyźni z tego biura pożądają sekretarki
It never rains but it pours!Nieszczęścia chodzą parami (dosł. Nigdy nie pada, zawsze leje)
justicesprawiedliwość
injusticeniesprawiedliwość