wordki.pl - nauka słówek
Agogika
autor: ilaen
largebardzo powoli
lentopowoli
adagiowolno
larghettotrochę szybciej niż large
gravepoważnie, ciężko, wolno
andantez wolna, umiarkowanie
andantinotrochę szybciej niż andante
moderatoumiarkowanie
allegrettodość żywo
allegroprędko ruchliwie
vivożywo
vivaceprędko z ożywieniem
velocelotnie, żywo, szybko
prestoszybko
vivacissimobardzo żywo
prestissimobardzo szybko
maestosomajestatycznie
moltobardzo
menomniej
semprezawsze
sostenutowstrzymując
ancorajeszcze
accelerandoprzyśpieszając
avivandoożywiając