wordki.pl - nauka słówek
koło kwintowe
autor: ilaen
C-durbrak znaków
G-dur1 Fis
D-dur2 Fis Cis
A-dur3 Fis Cis Gis
E-dru4 Fis Cis Gid Dis
H-dur5 Fis Cis Gis Dis Ais
Fis-dur6 Fis Cis Gis Dis Ais Eis
Cis-dur7 Fis Cis Gis Dis Ais Eis His
F-dur1 B
B-dur2 B Es
Es-dur3 B Es As
As-dur4 B Es As Des
Des-dur5 B Es As Des Ges
Ges-dur6 B Es As Des Ges Ces
Ces-dur7 B Es As Des Ges Ces Fes