wordki.pl - nauka słówek
12/04/2017 - Angelica - America - the ethnic melting pot
immigrantimigrant
nationalitynarodowość
melting-pottygiel garczek narodów
nationnaród
to meltstopić się
racerasa
pot of soupgarnek zupy
flavoursmak
ingredient /ingridient/składnik
colonistkolonista, osadnik
massive immigrationmasowa imigracja
ethnic minoritymniejszość etniczna
slaveniewolnik
to constitutetworzyć
populationludność, populacja
to absorbwchłonąć
to take inprzyjmować, udzielać schronienia
alien /ejlien/cudzoziemiec, obcokrajowiec
assimilationasymilacja
naturalization /naturalajzejszyn/naturalizacja
variety of peoplesróżnorodność narodów
immenseogromny
peoplesnarody
backgroundprzeszłość człowieka
to sharedzielić
characteristicscechy
courageodwaga
to take riskpodejmować ryzyko
self-reliancepoleganie na sobie
confidenceufność, pewność
diversityrozmaitość, różnorodność
old customsstare zwyczaje, obyczaje
ethnic communityspołeczność etniczna
descendantpotomek
to be eagerbyć chętnym
to adoptprzyjąć, przybrać
style of lifestyl życia
migrationmigracja
emigrationemigracja
ancestryród, pochodzenie, przodkowie
ancestorprzodek
descentpochodzenie historyczne
originpochodzenie człowieka
citizenshipobywatelstwo
societyspołeczeństwo
mankindludzkość
human racerasa ludzka
overpopulationprzeludnienie
developed countrykraj rozwinięty
developing countrykraj rozwijający się
political refugeeuchodźca polityczny
minority groupmniejszość narodowa
a LatinLatynos
a full-blooded IndianIndianin czystej krwi
a black AmericanMURZYN
a half-breedmieszaniec
a MulattoMULAT
an American Jewamerykański Żyd
to be born inbyć urodzonym w
to come frompochodzić z
to take American citizenshipprzyjąć obywatelstwo Amerykańskie
to integrate withzintegrować się z