wordki.pl - nauka słówek
lesson 128 part 1
autor: stage9
spoonłyżka
tablespoonłyżka stołowa (w skrócie w przepisach: TBSP)
teaspoonłyżeczka od herbaty (w skrócie w przepisach: TSP)
ten-minute talk10-minutowa rozmowa
three-roomed flat3-pokojowe mieszkanie
slow-moving trainwolno poruszający się pociąg
ten-minute walk10-minutowy spacer
unitjednostka (np. pomiaru), oddział (w armii)
Centimeter is a unit of measureCentymetr jest jednostką miary
1 penny1 pens
poundfunt
pencepensy
That will be 7 pounds 50 penceTo będzie 7 funtów 50 pensów
overcomeprzezwyciężyć, pokonać, opanować
overcome difficultiespokonać trudności
He meditates to overcome stressOn medytuje, aby pokonać stres
slow down{PV} zwolnić (zmniejszyć prędkość)
Push the brake pedal to slow downNaciśnij pedał hamulca, żeby zwolnić
gather speednabierać prędkości, przyspieszyć (odpowiednik: pick up speed)
naturalnaturalny
pick up sth{PV} podnosić coś z ziemi; odbierać coś; zbierać (np. owoce), nauczyć się czegoś, podłapać
pick up the receiverpodnieść słuchawkę (od telefonu)
pick up speednabierać prędkości, przyspieszyć (odpowiednik: gather speed)
I called them but nobody picked up the receiverDzwoniłem do nich ale nikt nie podnosił słuchawki
It's easier to pick up English when among EnglishmenŁatwiej jest nauczyć się języka przebywając wśród Anglików
pick up sb{PV} odebrać kogoś (np. z lotniska); poderwać kogoś
Could you pick me up from the station?Czy mógłbyś odebrać mnie ze stacji?
You must see the girl I picked up yesterdayMusisz zobaczyć dziewczynę, którą wczoraj poderwałem
forbidzabraniać
forbadezabronił (czas przeszły od: zabraniać)
forbiddenzabroniony, zakazany (trzecia forma czasownika: zabraniać)
forbid sb to do sthzabraniać komuś czegoś robić
forbidden fruitzakazany owoc
Forbidden fruit is the sweetestZakazany owoc smakuje najlepiej (dosł. jest najsłodszy)
Smoking is forbidden herePalenie jest tutaj zakazane
peculiardziwny, osobliwy, też: szczególny, swoisty (synonimy: bizzare, abnormal)
peculiarityszczególna cecha, osobliwość
The man we met was very peculiarMężczyzna, którego spotkaliśmy był bardzo osobliwy/szczególny
prefixprzedrostek
suffixprzyrostek
sunnysłoneczny