wordki.pl - nauka słówek
unit 8 zdania2
autor: Kevin
come up with a schemeprzyjść z programem
conceive an ideawymyślić pomysł
go ahead with a planiść na przód z planem
dream up with an ideamarzyć o pomyśle
channge your mindzmienić umysł
make a decisionzrobić decyzję
make up one's mindpomalować umysł
reconsider a decisionprzemyśleć decyzję
have a second thoughtmieć drugą byśl